Cites

De papegaai is een uitheems diersoort omdat deze niet in de natuur voorkomen in Nederland. Door de import op grote schaal zijn er vele soorten met uitsterven bedreigd. Om die reden is er in 1974 een overeenkomst gesloten inzake de internationale handel in bedreigde inheemse dieren en planten.

CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. In het Nederlands betekent dit: Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten. De in Nederland geboren papegaaien die op de CITES-lijst staan moeten dus een CITES-verklaring hebben. De voedsel en waren autoriteit, douane en politie controleren in Nederland bij in en uitvoer of de dieren in gevangenschap zijn geboren of niet. Zonder de juiste documenten ben je in overtreding.

In de Europese Unie is een aantal verordeningen van kracht waarmee het CITES-verdrag kan worden uitgevoerd. Het CITES-verdrag heeft drie bijlagen waarin de bedreigde dieren en planten zijn opgenomen:

  • Bijlage I: direct met uitsterven bedreigde dieren en planten. De internationale handel in uit het wild afkomstige dieren en planten is verboden. Het gaat om bijvoorbeeld walvissen, dolfijnen, olifanten, neushoorns, tijgers, apensoorten, papegaaiensoorten, schildpadsoorten, verschillende bloembollensoorten, wilde ginseng en verschillende soorten orchideeën.
  • Bijlage II: dieren en planten die mogelijk met uitsterven worden bedreigd, maar dat nog niet zijn. Om die reden worden nu maatregelen genomen. Deze dier- en plantensoorten mogen alleen worden uitgevoerd als er een CITES-vergunning voor is verleend. Het gaat om onder meer roofdier- en krokodillensoorten, alle reuzenslangen en een aantal schelpen- en koraalsoorten. Zo gaat de hoeveelheid verhandelde dieren en planten niet ten koste van het voortbestaan van die soorten.
  • Bijlage III: dieren en planten die in minstens één land worden beschermd. Dit land heeft andere CITES-lidstaten gevraagd de handel in die soort te controleren.
  • Of handel is toegestaan en onder welke voorwaarden wordt bepaald door de bijlage waarop de dier- of plantensoort is opgenomen. Bepalend is ook of de dier- of plantensoort uit het wild komt of in gevangenschap is gefokt of gekweekt.

Voor meer en uitgebreide informatie kun je de onderstaande websites raadplegen:

Heb je bijvoorbeeld een grijze roodstaart die al voor 2017 in je bezit is en heeft deze een vaste voetring, dan moet hiervoor alsnog CITES worden aangevraagd. Dit kun je doen bij het RVO. (www.rvo.nl) hier vind je ook een lijst met de papegaaiensoorten die op de CITES-lijst staan. Beschermde vogels zonder gesloten voetring moeten worden gechipt. Je moet bij beide kunnen aantonen hoe je aan de vogel komt, documenten zoals aankoopbewijs of bijvoorbeeld informatie van de vogelarts of foto’s van voor 2017 om aan te tonen dat je de eigenaar bent. Het verkopen of verhuizen van een CITES-vogel zonder de juiste papieren is dan ook strafbaar.

Translate »
error: Content is protected !!